Woman in Blue

Lady in Blue
Privat Ägo…
När jag var 14 år gammal målades den här tavlan. Jag hade då K.E. Haber som teckningslärare i Mariekällskolan i Södertälje. Den var med på en utställning i Tyskland, som anordnades av skolan 1960.