Squaw

Indianhuvud
G
juten i Stengods, bränd i 1200 grader och kallmålad.